Geschiedenis

1234

Geen saluutschoten daverden over de residentie, geen bulletins werden aangeplakt, geen vlagvertoon nam men waar
toen Jan Andries Geleynse in de lente van het jaar 1933 zijn eigen zaak begon in ‘s-Gravenhage.
Jan Andries Geleynse was chef-verkoper bij de toen befaamde herenkledingzaak Dijckhof & Zonen.
De toenmalige sombere economische en politieke vooruitzichten weerhielden hem er niet van voor zichzelf te beginnen.
De voorkamer van het pand in de Eschdoornstraat werd ingericht voor het aanmeten van het eerste maatkostuum.
De resultaten bleven niet uit en dankbaar zag hij dat het aantal cliënten gestaag toenam.
De zaak groeide en verhuisde naar het huidige adres: Thomsonlaan 21.
In driekwart eeuw is er veel veranderd, ook bij de firma Geleynse.
Men beperkt zich niet meer alleen tot kleding naar maat; het is nu de allround herenkledingzaak.
De heer J.A.Geleynse wilde in 1933 kwaliteit, exclusiviteit en service.
Bij de huidige derde en vierde Geleynse-generatie staat dit nog steeds hoog in het vaandel!